Deelnemen

Wat doen we met uw gegevens?

We werken met een beveiligd computersysteem en de gegevens worden veilig opgeslagen in een database op de Universiteit van Maastricht. Uw persoonlijke informatie (geboortedatum, e-mail adres etc.) wordt apart bewaard van uw antwoorden en medische gegevens. Op deze manier blijft uw privacy beschermd. De antwoorden op de vragen worden gecodeerd en anoniem verwerkt. Alleen de onderzoekers hebben inzage in de gegevens en zij gaan hier strikt vertrouwelijk mee om net zoals dat bij uw verloskundige of arts het geval is. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere personen, ook niet met uw arts of verloskundige. De gegevens worden 15 jaar bewaard, daarna worden ze vernietigd.