Disclaimer EXPECT calculator

De Expect Calculator is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor zorgverleners. De Expect Calculator is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies.

De beslissingen die de zorgverlener neemt op basis van de Expect Calculator zijn voor eigen risico. Expect Study en het Limburgs Obstetric Quality System (LOQS) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het disfunctioneren, de gegenereerde resultaten/adviezen, en de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van het resultaat/advies van Expect Calculator.

Expect Study en het Limburgs Obstetric Quality System (LOQS) zijn niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie, dan wel voor enig letsel of (in)directe schade die is ontstaan als gevolg van deze onjuistheid en/of onvolledigheid dan wel voor het gebruik en/of niet volledig functioneren van Expect Calculator.

Sluit de enquête