Geboortezorg Consortium Limburg

 

 

 

Wie zijn wij?

Het Geboortezorg Consortium Limburg is een samenwerkingsverband van enthousiaste en gemotiveerde professionals en instellingen betrokken bij de zorg rondom zwangerschap en geboorte in de Provincie Limburg.

Jeugdgezondheidszorg, kinderartsen, kraamverzorgenden, gynaecologen, ouders en verloskundigen werken samen  om onze verloskundige zorg voortdurend te innoveren en verbeteren met als uitkomstresultaat een continue daling van perinatale mortaliteit en morbiditeit. Daarmee geven we moeder, kind en het gezin de best haalbare uitgangspositie. Dit doen wij door het uitwisselen en ontwikkelen van kennis door en voor professionals. Door de ontwikkeling en revisie van gezamenlijke protocollen en protocollen wordt er gestreefd naar uniformiteit. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de kennis toegankelijk is voor zowel professionals als (aanstaande) ouders.

Onze organisatiestructuur moet er voor zorgen dat het Consortium toekomstbestendig is. Een stuurgoep is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van gemaakte afspraken en doelstellingen van het Consortium, toetst of aanvragen tot medewerking aan wetenschappelijk onderzoek aanhaken bij de missie en visie van het Consortium, weegt af of de opbrengst van onderzoek in het belang van de cliënten is en opweegt tegen de inspanning die de consortiumleden moeten leveren en brengt prioritering aan in de activiteiten van het consortium.

Naast de coördinator bestaat de stuurgroep uit 7 personen vanuit de verschillende organisaties en disciplines. De stuurgroep bestaat uit:

Hilde Coolen, 1e lijns verloskundige
Joost Groothuijzen, kraamzorgorganisatie geboortezorg Limburg, directeur
Leon Kusters, ouderraad Geboortezorg Consortium Limburg
Nicky Maassen 1e lijns verloskundige
Babette Peeters, coördinator
Liesbeth Scheepers, gynaecoloog MUMC+
Ria Smeets, GGD Zuid-Limburg, Strategisch beleidsadviseur Trendbreuk
Maartje Zelis, gynaecoloog Zuyderland MC

L. Scheepers is vanuit de stuurgroep vertegenwoordigd in het bestuur van het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG).

Met afvaardiging (gemandateerden) vanuit alle 5 de  Verloskundig Samenwerkingsverbanden ( VSV’s), cliëntvertegenwoordiging en vertegenwoordiging vanuit de Academie Verloskunde en Universiteit Maastricht, wordt er op structurele basis een regio overleg gepland.  In deze overleggen worden besluiten genomen omtrent revisie van zorgpaden, voorstellen voor kwaliteitsverbetering vanuit de regionale audits gedaan, voorstellen voor nieuw op te zetten zorgpaden en protocollen gedaan, kennis gedeeld op basis van onderzoeksresultaten.

moeder en baby
Sluit de enquête