EXPECT Studie

Het is mogelijk om voor elke zwangere vrouw de kans in te schatten op problemen tijdens de zwangerschap, dankzij de Expect studie (fase 1, 2013-2016). Voorbeelden hiervan zijn het optreden van een zwangerschapsvergiftiging of suikerziekte tijdens de zwangerschap. Tijdens de tweede fase van de Expect studie (2017-2019) wordt deze kennis in de dagelijkse praktijk toegepast. Voor iedere zwangere vrouw kan een zorgplan opgesteld worden gebaseerd op  basis van haar persoonlijke risicoprofiel. Problemen kunnen zo vroeger opgespoord worden zodat nadelige gevolgen beperkt of voorkomen worden.
Sluit de enquête