Ouderraad

Mama of Papa (to be)?

Ouderraad

Ouderraad

Beste (toekomstige) ouders,

Jullie krijgen binnenkort een kindje, hopelijk gaat alles goed en kunnen jullie volop van de zwangerschap genieten. 

Het Geboortezorg Consortium Limburg heeft als doel om de kwaliteit van de geboortezorg in heel Limburg te verbeteren door ervoor te zorgen dat goede samenwerkingsafspraken worden gemaakt tussen de zorgverleners en dat de resultaten van onderzoek en nieuwe kennis goed in de praktijk worden meegenomen.  In het consortium zijn alle Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en instellingen vertegenwoordigd van de hele regio Limburg. In de VSV’s werken gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en kraamzorg samen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg goed is en goed georganiseerd is.

Aan het consortium is een Ouderraad verbonden. De Ouderraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de totale huidige en toekomstige cliënten. Daarbij richt de Ouderraad zich op vraaggerichte, clientgerichte geboortezorg.

Cliëntgerichte zorg kan uitsluitend vormgegeven worden mét de cliënt over wat belangrijk is vóór de cliënt. De ouders van de Ouderraad zetten zich in om mede de kwaliteit en de inhoud van de geleverde zorg te beoordelen en ervoor te zorgen dat de inbreng van ouders hierin is gewaarborgd. Zij denken mee over de inhoud van onderzoek, de inhoud van zorgpaden (of onderdelen van zorgpaden), kwaliteit van de zorg, de organisatie van de zorg, etc.  De Ouderraad adviseert zorgverleners zoals verloskundigen, gynaecologen en kraamzorgorganisaties over de zorg rondom de geboorte.

De Ouderraad komt 4 – 6 keer per jaar bij elkaar. Meestal online, maar ook soms fysiek). De vergaderingen worden voorbereid door de coördinator. Zij zorgt ervoor dat de Ouderraad op de hoogte is van alle recente ontwikkelingen en vraagstukken.

Voor de uitbreiding van onze Ouderraad zijn wij op zoek naar enthousiaste moeders en/of vaders die graag willen meedenken en praten over de geboortezorg. 

Mocht je nog vragen hebben, kun je mailen naar Babette Peeters, coordinator@zwangerinlimburg.nl.

Als lid van de raad leg je leuke contacten met andere ouders, je krijgt een kijkje achter de schermen van de geboortezorg én je ontvangt een onkostenvergoeding.


Digitaal Ouderpanel

Wil je graag je stem laten horen, maar wil je niet participeren in de ouderraad, dan kun je deelnemen aan ons digitale ouderpanel. Het digitale ouderpanel is een groep ouders (met kinderen < 4 jaar) die een paar keer per jaar gevraagd wordt hun mening te geven over een bepaald onderwerp. Dit gebeurt via een korte vragenlijst die je digitaal krijgt toegestuurd. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de groeiecho of de begeleiding tijdens de zwangerschap, of glucosecontroles.

De uitkomsten kunnen professionals en de Ouderadviesraad goed gebruiken om de zorg in de geboortezorgketen te verbeteren. De Ouderraad adviseert hulpverleners zoals verloskundigen, gynaecologen en kraamzorgorganisaties over de zorg rondom de geboorte.

We zoeken nog ouders die deel willen nemen aan het digitale ouderpanel.

Zin om mee te doen? Graag! Het kost slechts 10 minuten per keer en je draagt hiermee bij aan verbetering van de geboortezorgketen in Limburg. We waarderen jullie deelname zeer. Meld je gauw aan via http://www.ouderparticipatielimburg.nl

Je hoeft alleen je mailadres door te geven en eventueel een postcode. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de enquêtes en niet gedeeld worden met derden.

Wel meedenken, maar te weinig tijd voor de ouderadviesraad? Meld je dan aan voor het digitale ouderpanel!

Sluit de enquête