Deelnemen

Wat houdt deelname in?

Als u deelneemt aan de EXPECT studie, wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen op internet. Het beantwoorden van deze vragen duurt ongeveer 20 minuten. De antwoorden op de vragen worden vertrouwelijk behandeld en zonder vermelding van uw naam verwerkt.  

In totaal zult u vier keer een vragenlijst ontvangen, namelijk:

  1. in de eerste week na uw aanmelding;
  2. rondom  week 24 van de zwangerschap;
  3. rondom week 32  van de zwangerschap;
  4. 6 weken na uw uitgerekende datum.

Tevens zal er onderzoek gedaan worden naar de uitkomsten van de zwangerschap zelf en de uiteindelijke bevalling. Hiervoor zullen de onderzoekers aan u toestemming vragen om bij uw verloskundige/gynaecoloog aanvullende gegevens over uw zwangerschap en bevalling op te vragen.

  • Vrijwillige deelname
Deelname is geheel vrijwillig. Indien u toestemt met deelname aan het onderzoek, geeft u aan dat u de informatie over het onderzoek ontvangen en begrepen heeft en dat u in principe wilt deelnemen. U bent echter nergens toe verplicht. U kunt te allen tijde stoppen. Afzien van deelname of stoppen tijdens het onderzoek, heeft geen invloed op de medische zorg waar u recht op heeft.