8. Wat gebeurt er met mijn gegevens?

We werken met een beveiligd computersysteem en de gegevens worden veilig opgeslagen in een database op de Universiteit van Maastricht. Uw persoonlijke informatie (geboortedatum, e-mail adres etc.) wordt apart bewaard van uw antwoorden en medische gegevens. Op deze manier blijft uw privacy beschermd. De antwoorden op de vragen worden gecodeerd en anoniem verwerkt. Alleen de onderzoekers hebben inzage in de gegevens en zij gaan hier strikt vertrouwelijk mee om net zoals dat bij uw verloskundige of arts het geval is. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere personen, ook niet met uw arts of verloskundige. De gegevens worden 15 jaar bewaard, daarna worden ze vernietigd.

9. Krijgt mijn gynaecoloog of verloskundige mijn gegevens te zien?

Nee, wij geven uw gegevens nooit door aan uw verloskundige en/of gynaecoloog. Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het Expect onderzoek. Bij de uitvoering van het onderzoek worden de regels gevolgd die wettelijk zijn vastgelegd in Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Sluit de enquête