EXPECT Studie

Waarom deelnemen aan het Expect onderzoek?

Voor een moeder is een zwangerschap een intense periode, die vaak prettig en relatief probleemloos verloopt. Toch zijn er helaas ook vrouwen die te maken krijgen met complicaties, bijvoorbeeld een vroeggeboorte, zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapssuikerziekte of problemen met de groei van de baby. Met de resultaten uit fase één van de Expect studie en de nieuwe zwangerschapszorg proberen we deze problemen te beperken of zelfs volledig te voorkomen.
 

In deze tweede fase van de Expect studie willen wij in kaart brengen wat het effect is van de vernieuwingen in de zwangerschapszorg. Zo willen wij een antwoord kunnen geven op onder andere deze vragen:

  • Hoeveel problemen worden daadwerkelijk voorkomen?
  • Verbetert de patiënttevredenheid?
  • Hoe veranderen de zorgkosten en is het haalbaar om op de ingeslagen weg door te blijven gaan?

Door deel te nemen aan de Expect studie helpt u mee aan het verbeteren van de zwangerschapszorg. Alleen met de toestemming en medewerking van u en vele anderen zijn we in staat de nieuwe zwangerschapszorg te beoordelen en te blijven verbeteren.