Voor zorgverleners

Video afwegingen aspirine

In onderstaande presentatie wordt kort een overzicht geschetst met de (evidence based) overwegingen om al dan niet het aspirine advies te bespreken en de potentiële effecten daarvan op populatieniveau.