Groei vragenlijst EXPECT 1

In april 2018 wordt een nieuwe vragenlijst verstuurd aan deelneemsters die een kind hebben gekregen tussen 16 november 2013 en 31 augustus 2015. Hiervoor wordt samengewerkt met de afdeling kindergeneeskunde in het MUMC+.

Waarom?

Er zijn nog steeds factoren (in de zwangerschap, maar ook later) waarvan we niet goed weten óf ze invloed hebben op de groei van jonge kinderen. Ook is nog niet altijd even duidelijk hoe groot deze invloed op de groei precies is. Maakt het bijvoorbeeld veel uit wanneer er wordt gestart met fruit- of groentehapjes? Het is voor de gezondheid van de kinderen in de jonge jaren, maar ook nog op latere leeftijd belangrijk dat we meer te weten komen over de groei in de eerste levensjaren. Op die manier leren we beter hoe we deze groei positief zouden kunnen beïnvloeden.

Waarom de Expect studie?

De Expect studie biedt een goede kans om in detail naar groei en de invloed van de zwangerschap hierop te kijken, omdat er zoveel zwangerschappen zijn bekeken en er al heel veel informatie over de zwangerschap bekend is.

Wat wordt er gevraagd?

Er zijn nog enkele gegevens die aangevuld moeten worden met de nieuwe vragenlijst, zoals de voeding die het kind heeft gekregen en of er thuis gerookt is. Ook de groei willen we graag via het groeiboekje van het consultatiebureau ontvangen. Het onderzoeken van groei is precisiewerk en daarom is het nauwkeurig overnemen van de groeigegevens erg belangrijk.

Wie?

Onderzoeker dr. Bob Touwslager is laatstejaars kinderarts in opleiding. Hij heeft in eerdere studies al nauwkeurig gekeken naar belangrijke factoren die de groei in de eerste levensjaren beïnvloeden. Zo maakt het bijvoorbeeld uit of de baby klein of groot was bij de geboorte.

We hopen op veel ingevulde vragenlijsten!